Λήψη υλικολογισμικού και πηγαίου κώδικα CR Series

CR-10 V2 Firmware + BL Touch

2019-11-13

CR-10 Source Code + SD Files + BL Touch

2019-11-13

CR-10 Mini Source Code + SD Files

2019-09-05

CR-10 S4 Source Code + BL Touch

2019-11-13

CR-10 S5 Source Code + BL Touch

2019-11-13

 

Κωδικός πηγής CR-20

2019-09-05

Κωδικός πηγής CR-20 Pro

2019-11-13

Subscribe